Tietosuojaseloste

Tämä on katesepat.fi-sivuston henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

 • Nimi: Katesepät Oy
 • Kotipaikka: Nurmijärvi, Suomi
 • Osoite: Nallekuja 1, 01900 Nurmijärvi
 • Y-tunnus: 3009186-3
 

2. Tietosuojasta ja rekisteriasioista vastaava henkilö

 • Nimi: Teemu Katajala
 • Osoite: Nallekuja 1, 01900 Nurmijärvi
 • sähköposti: teemu.katajala@katesepat.fi
 • Puhelin: 050 594 6564
 

3. Rekisterin nimi

Katesepät Oy asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperusta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan yleistä tietosuoja-asetusta (GDRP), sekä sitä täydentävää tietosuojalakia. Käsittelyn lainmukaisuus perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklaan.

Perustelemme henkilötietojen keräämisen rekisteröidyn suostumuksella asiakassuhteen hoitamiseksi, sekä välttämättömien lakisääteisten velvotteiden hoitamiseksi. Käsittely voi myös olla tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tiedot käsitellyistä tilauksista
 • Tilausten toimitusaika
 • Laskutustiedot
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään tämän suostumuksella. 

 

7. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmannelle osapuolelle seuraavissa tilanteissa:

 • Palveluntarjoajalle palvelun teknistä toteuttamista varten
 • Lainsäädännön sitä vaatiessa
 

 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme siirrä tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9. Tietojen säilyttäminen

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään rekisteröidyn pyytäessä, tai vaihtoehtoisesti laissa määritellyn ajan umpeutuessa. 

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus päästä käsiksi omiin tietoihinsa, pyytää niihin korjausta tai niiden poistamista. Pyyntö tulee suorittaa tietosuojasta vastaavalle henkilölle. 

Jos rekisteröity katsoo, että hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on loukattu, tulee hänen tehdä valitus kansalliselle viranomaiselle (tietosuojavaltuutettu) tai Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiselle.

 

11. Evästeet

Verkkosivustomme kerää välttämättömiä evästeitä, jotka eivät vahingoita käyttäjien tietokonetta tai tiedostoja. Näitä käytetään verkkosivun toiminnan kannalta välttämättömien toimintojen turvaamiseksi. Evästeiden käytön voi halutessaan kieltää verkkoselaimen asetuksista.